fbpx -

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

HAT HAT Paweł Mistewicz realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..

Tytuł projektu: Promocja i internacjonalizacja marki HatHat

 

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy: HatHat poprzez realizację zaplanowanych działań, które   umożliwią internacjonalizację działalności – wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych.

Łączna wartość projektu: 418 600 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 334 880 PLN